ชีวิตหลังความเต็ค : ถ้างานชิ้นแรกคือออกแบบห้องน้ำ ก็จงออกแบบให้เป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดในโลก

“ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลยพี่ งานก่อนๆ ก็ไม่ได้สร้าง เจ้าของติดปัญหาเรื่องเงิน คือสรุปแล้วตั้งแต่จบมา 5 ปี ผมยังไม่มีงานที่สร้างเสร็จสักหลังเลย…”

Continue reading “ชีวิตหลังความเต็ค : ถ้างานชิ้นแรกคือออกแบบห้องน้ำ ก็จงออกแบบให้เป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดในโลก”