เมื่อ “บ้านเปรียบเสมือนสะพาน”เชื่อมระหว่างคนและธรรมชาติ ไว้ด้วยกัน

เมื่อ “บ้านเปรียบเสมือนสะพาน” เชื่อมระหว่างคน และธรรมชาติ ไว้ด้วยกัน V House 1 Location : Vinh, Vietnam Architect : TNT architects บ้านคือสถานที่แห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว

Read More