บ้านดิบที่สุขแล้ว ออกแบบโดยคุณตุ่ย แห่งสถาปนิกแผลงฤทธิ์

บ้านที่น่าอยู่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ควรเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัย เช่นเดียวกับบ้านเท่หลังนี้ของ คุณขวัญชัย สุธรรมซาว

Continue reading “บ้านดิบที่สุขแล้ว ออกแบบโดยคุณตุ่ย แห่งสถาปนิกแผลงฤทธิ์”

STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง

STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง

เจ้าของ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ออกแบบ : Steel Solution by SYS

Continue reading “STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง”