ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ รั้ว และบริบทที่มีชีวิตของ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล

อีกมุมหนึ่งของการออกแบบ การได้มาซึ่งคำตอบหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเกิดจากการสังเกตุ ทดลอง และที่สำคัญ ต้องมีเรื่องของ “ความรู้สึก”

Continue reading “ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ รั้ว และบริบทที่มีชีวิตของ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล”