[Q&A] สีทาบ้านภายนอกและภายในต่างกันอย่างไร นำมาใช้แทนกันได้หรือไม่…?

Q.

อยากสอบถามว่าสีทาบ้านภายนอกกับสีทาภายใน แตกต่างกันอย่างไร เอาสีทาภายนอกมาใช้ทาข้างในได้รึเปล่าคะ ?

Continue reading “[Q&A] สีทาบ้านภายนอกและภายในต่างกันอย่างไร นำมาใช้แทนกันได้หรือไม่…?”