บ้านจากจริงตนาการ ออกแบบโดย Junsekino Architect and Design

ผมชอบพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่แปลกใหม่เพื่อสัมผัสถึงความหมายและความรู้สึกของแต่ละสถานที่ ซึ่งสร้างประสบการณ์ในการรับรู้ที่ต่างออกไป

Continue reading “บ้านจากจริงตนาการ ออกแบบโดย Junsekino Architect and Design”