17 การออกแบบ ที่ทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ที่ THE CITY พัฒนาการ by AP

วันนี้ DsignSomething.com มีโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการ THE CITY พัฒนาการ by AP ครับ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้ชื่อ THE CITY

Continue reading “17 การออกแบบ ที่ทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ที่ THE CITY พัฒนาการ by AP”

Balance of house : ครึ่งเหล็กครึ่งปูน ความลงตัวของบ้านหลังย่อม ออกแบบโดย PIJIC Architect

เพราะการออกแบบที่ลงตัวและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ทำให้การอยู่อาศัยดีขึ้นได้จริงๆ เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบโดย คุณแซม – ศรายุทธ ใจคำปัน

Continue reading “Balance of house : ครึ่งเหล็กครึ่งปูน ความลงตัวของบ้านหลังย่อม ออกแบบโดย PIJIC Architect”

วิธีแก้โจทย์ ‘หารร่วมมาก’…บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017

“บ้านหารร่วมมาก” บ้านตัวอย่างที่จะชวนทุกคนมาหาคำตอบของสมการความเป็นไปได้ในรูปแบบ “การอยู่อาศัย” ที่แตกต่างจากเดิม แนวคิดที่จะทำให้บ้านเป็นมากกว่าพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ของการพึ่งพาอาศัย ไม่ใช่เพียงพื้นที่ส่วนตัว

Continue reading “วิธีแก้โจทย์ ‘หารร่วมมาก’…บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017”