OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

[Q&A] ทำไมที่จอดรถหน้าบ้าน ไม่ใช้โครงสร้างฐานรากและเสาเข็มเหมือนตัวบ้าน จะได้ไม่ทรุด?

Q.

ที่บ้านเป็นบ้านเดียวอายุ 5 ปี ที่จอดรถทรุดและเกิดช่องว่างระหว่างบ้านและที่จอดรถ ถามเพื่อนพอทราบมาว่า ที่จอดรถและบ้านนั้น มีโครงสร้างใต้ดินต่างกัน โดยบ้านตั้งอยู่บนฐานรากและเสาเข็ม ส่วนที่จอดรถนั้นไม่มีฐานรากและเสาเข็ม เพียงแต่วางอยู่บนดินที่บดอัดแล้ว ซึ่งเกือบทุกหมู่บ้านก็ทำแบบนี้ จึงสงสัยครับว่า ทำไมไม่ทำที่จอดรถในแบบที่ไม่ทรุด โดยการใช้โครงสร้างบนเสาเข็มแบบตัวบ้านไปเลย… สงสัยมากๆครับ

ขอบคุณครับ

ปิติพงษ์ บ. 

A.

สวัสดีครับคุณปิติพงษ์ แน่นอนครับ… หลายคนมักบ่นเรื่องพื้นที่จอดรถในบ้านของตัวเองทรุด จนมีระดับต่างจากตัวบ้าน พอมีคำอธิบายว่าพื้นตรงนี้เป็นโครงสร้างที่วางบนดิน ไม่ได้วางบนเข็มและฐานรากเหมือนตัวบ้านจึงเกิดข้อสงสัยว่า แล้วทำไมที่จอดรถถึงไม่ใช้โครงสร้างแบบฐานราก และเสาเข็มเหมือนตัวบ้านไปเลย

เราจึงอยากให้มาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ โดยมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างกำหนดให้ พื้นบ้านสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรหรือน้ำหนักที่เราใช้งานได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับที่จอดรถนั้นหากคิดแบบคร่าวๆ คือรถยนต์มีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน หรือ 1000 กิโลกรัม จะถ่ายน้ำหนักลงบนล้อทั้งสี่ เท่ากับว่าจะมีน้ำหนักกดลงบนล้อ 250 กิโลกรัมต่อล้อ น้ำหนักนี้กดลงในพื้นที่ไม่ถึง 1 ตารางเมตร เมื่อคำนวณแล้วย่อมมากกว่า 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตรแน่นอน

แรงกดจากน้ำหนักรถ ทำให้น้ำหนักจรของที่จอดรถมากกว่าน้ำหนักจรของพื้นบ้านมาก ถ้าออกแบบให้วางบนเสาเข็ม จะทำให้โครงสร้างแบกภาระหนักเกินไป (พูดง่ายๆว่าเสาเข็มต้องยาวและใช้หลายต้นมาก) นี่จึงเป็นสาเหตุให้มีการออกแบบโครงสร้างพื้นที่จอดรถวางบนดินแทน เพื่อกระจายน้ำหนักบรรทุกลงบนดิน โดยไม่ต้องใช้ฐานรากและเสาเข็ม

วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนโครงสร้างของบ้านได้มาก แต่ส่งผลให้พื้นที่จอดรถทรุดตัวมากกว่าตัวบ้าน สิ่งที่ควรระวังคือต้องมีรอยต่อที่แยกกันเด็ดขาดระหว่างตัวบ้านกับพื้นที่จอดรถ เพื่อให้การทรุดตัวเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านนั่นเอง

…………………………..

ใครมีคำถามคาใจเรื่องการออกแบบตกแต่งหรือสร้างบ้าน สามารถส่งคำถามมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือทางเพจของเรา DsignSomething ก็ได้ เรายินดีหาคำตอบมาให้ครับ