LEGO save the cities หยิบตัวต่อมาเติมแต่งเมืองให้สมบูรณ์

ตัวต่อเลโก้สีสันสดใส กลายเป็นปากกาไฮไลท์ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐหันมาใส่ใจสุขภาพของเมือง

Continue reading “LEGO save the cities หยิบตัวต่อมาเติมแต่งเมืองให้สมบูรณ์”