Go Living Better in Co-Living Generation ดีไซน์ไอเดียใหม่ของพื้นที่อยู่อาศัย ที่หลอมรวมทุกความแตกต่าง

แม้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของคนเราจะอยู่นอกบ้าน ทั้งเรียนหรือทำงาน แต่แน่นอนว่าที่พักอาศัยก็เป็นพื้นที่ที่เราจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงหนุนหัวลงบนหมอน

Continue reading “Go Living Better in Co-Living Generation ดีไซน์ไอเดียใหม่ของพื้นที่อยู่อาศัย ที่หลอมรวมทุกความแตกต่าง”