โฮมบุญ บ้านที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในบ้านและชุมชน

บ้านที่ดูเรียบง่าย แต่มีลูกเล่น มีการคิดรายละเอียดทุกพื้นที่ในบ้าน มีจุดเด่นตรงชานหน้าบ้านขนาดใหญ่ที่ทั้งโปร่ง โล่ง และอยู่ท่ามกลางบรรยากาศรื่นรมย์ของต้นไม้รอบข้าง ที่เชิญชวนให้เราเข้าไปสัมผัสภายในบ้าน

Continue reading “โฮมบุญ บ้านที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในบ้านและชุมชน”

สถาปัตยกรรมแห่งความโศกเศร้า …. Jewish Museum

“Architecture is a Language” สถาปัตยกรรม…คือภาษาอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจได้ Danial Libeskind

Continue reading “สถาปัตยกรรมแห่งความโศกเศร้า …. Jewish Museum”