รับรู้ความเป็นเมือง ผ่านนิทรรศการ “The Wall”

The Wall และ Bangkok Design Week จัดแสดงงานระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยอยู่ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพ ซึ่งจะมีทั้ง แกลอรี่ นิทรรศการ Workshops และShowcases ซึ่งถ้าสนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Bangkok Design Week ในส่วนของโปรเจค The Wall ทั้ง 10 จุดนั้น จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย

Continue reading “รับรู้ความเป็นเมือง ผ่านนิทรรศการ “The Wall””