Stone Surface วัสดุที่ทลายข้อจำกัด ของการใช้ “หิน”

การนำหินมาประดับตกแต่งอาคารจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะ Stone Surface คือหินธรรมชาติซึ่งบางเพียงแค่ 2 มิลลิเมตร โดยจะมีความแข็งแรงและคงทนตามธรรมชาติของหิน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความบางเบาและความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้งานได้หลายรูปแบบมากขึ้น

Continue reading “Stone Surface วัสดุที่ทลายข้อจำกัด ของการใช้ “หิน””

“การออกแบบ” ที่เพิ่ม “ทางเลือก” ที่ดีที่สุดให้คุณ : เดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง

ในชีวิตหนึ่งเราพบ “ทางเลือก” มากมายเต็มไปหมด หนึ่งในทางเลือกที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราทุกคน ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัย หรือ บ้าน ที่เราคุ้ยเคย และเราต่างก็ต้องการบ้านที่ดีที่สุด เหมาะสมกับเราที่สุด

Continue reading ““การออกแบบ” ที่เพิ่ม “ทางเลือก” ที่ดีที่สุดให้คุณ : เดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง”