อีก 23 ปี ญี่ปุ่นจะมี “ตึกไม้ที่สูงที่สุดในโลก”

ทุกวันนี้โลกของเราพัฒนาไปค่อนข้างมาก มีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาทำให้เราสามารถสร้างอาคารที่สูงขึ้นไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง แต่หากพูดถึงอาคารสูงที่ทำด้วยไม้ คนส่วนใหญ่คงนึกภาพไม่ออก เพราะหาได้ไม่มากในปัจจุบัน แต่ล่าสุดกำลังจะมีอาคารสูงที่สร้างด้วยไม้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่บนโลก

Continue reading “อีก 23 ปี ญี่ปุ่นจะมี “ตึกไม้ที่สูงที่สุดในโลก””

PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ

PA House บ้านที่เลือกเปิดและปิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบของการมองเห็นและความรู้สึก ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Continue reading “PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ”