ค้นหาความเป็นได้ใหม่ๆ ของ 18 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในงานสถาปนิก 61 Beyond ordinary : ไม่ธรรมดา

– ASA Club –

ดนัย สุรสา และ สร้อยพลอย พานิช จาก STUDIO KRUBKA

พื้นที่กิจกรรมสมาชิกสมาคม เป็นพื้นที่สังสรรค์ระหว่างสมาชิกสมาคมที่มีกิจกรรมและแสดงดนตรีรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ 

แนวคิด

นำโจทย์เรื่อง “สถานที่” แห่งการนัดพบมาตีความใหม่ จากที่มีบทบาทเป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับนัดพบกัน มาสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบโจทย์เรื่องจุดประสงค์ และอารมณ์ของการนัดพบแต่ละครั้งได้อย่างน่าสนใจ

………………………………………

– ASA Shop + Bookshop –

วิภาวี เกื้อสิริกุล และสิทธนา พงษ์กิจการุณ จาก A MILLIMETRE

พื้นที่ขายของที่ระลึกของสมาคมฯ และหนังสือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

แนวคิด

ออกแบบการใช้งาน “อิฐ” กับนิทรรศการนี้ในวิธีการใช้ที่เปลี่ยนไป โดยให้อิฐเป็นพระเอกมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่า “อิฐ” มีความสวยงามในสีสันและผิวสัมผัส สร้างมิติและความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว

………………………………………

– ASA International Design Competition 2018 –

สุภาพร วิทยถาวรวงศ์ จาก BEAUTBUREAU

พื้นที่แสดงงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ASA International Design Competition ภายใต้โจทย์ VEX ผ่าน 3 นิทรรศการย่อย และใช้รูปแบบการฉายภาพ, จอภาพ และ Print Exhibition

แนวคิด

นิทรรศการออกแบบโดยตอบโจทย์ของการประกวดแบบประจำปีภายใต้หัวข้อ VEX : Agitated Vernacular โดยการนำวัสดุบังคับคือ “ไม้” ไปผ่านกระบวนการแปลงร่าง ลอกเปลือก ขัดสีฉวีวรรณให้ขาว เผาไฟให้ดำ แล้วนำมาประกอบร่าง ผูกยึด ซ้อนตั้ง และตัดคว้านออก ด้วยกระบวนการทำมือให้เป็นโครงสร้างทรงลูกบาศก์คู่แฝดขาวดำ สำหรับจัดแสดงผลงานประกวด

………………………………………

– Student Exhibition –

ชัชวาล ทรัพย์สืบสกุล จาก ARCHIVE

พื้นที่แสดงงานแนวความคิดการออกแบบของนักศึกษาภายใต้โจทย์ “Beyond ordinary” โดยได้รับอิฐจํานวน 350 ก้อน เป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบ

แนวคิด

เป็นการใช้วัสดุพื้นฐานในการก่อสร้างอย่าง “อิฐ” มาออกแบบพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย และต้องแสดงถึงหลักการทางวิศวกรรมพื้นฐานของอิฐ ที่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแรง ปลอดภัยโดยไม่จำกัดเทคนิคในการก่อสร้าง เช่น การก่อด้วยปูนก่อ การก่อโดยมีโครงสร้าง เป็นต้น และบูธแสดงผลงานควรต้องเปิดรับผู้ชมนิทรรศการได้รอบด้าน

………………………………………

– ASA Awards –

เมธี รัศมีวิจิตรไพศาล จาก COMPOSITION A และ ศรัญญู เอื้อวิเศษวัฒนา

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล ASA Awards 2018 จากทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ

 

………………………………………

(กดที่ PAGE 3 เพื่ออ่านบทความหน้าต่อไป)

Writer