“Chandelier of Spirits” ศิลปะจากขวดกาแฟ Cold brew ที่บรรจุแสงไฟแห่งแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน

เมื่อความคุ้นชิน เป็นหนึ่งในข้อจำกัดความคิดสร้างสรรค์ ความท้าทายใหม่จึงเป็นการหยิบจับเรื่องใกล้ตัวหรือของที่มีอยู่เดิม มาจุดประกายให้กลายเป็นของใหม่ที่คาดไม่ถึง ซึ่งนับว่าเป็นการออกแบบที่เกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบัน

Continue reading ““Chandelier of Spirits” ศิลปะจากขวดกาแฟ Cold brew ที่บรรจุแสงไฟแห่งแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน”

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพิ่มเติมความโมเดิร์น… Long An House

Long An House บ้านสไตล์ทรอปิคอล ที่นำแนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเวียดนามมาใช้ เช่นการมีพื้นที่เปิดโล่ง การใช้แสงแบ่งขอบเขตพื้นที่ในอาคาร มาผสมผสานกับความโมเดิร์น และการเลือกใช้ “อิฐ” เป็นวัสดุหลัก โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาดและลงตัว

Continue reading “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพิ่มเติมความโมเดิร์น… Long An House”