OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

INchan atelier

INchan atelier

Architecture – Interior – Space design  – Object design

ผู้ก่อตั้ง

คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์

วิสัยทัศน์

ในขณะที่สังคมไทยปรับตัวเข้าสู่ภาวะสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ และกระแสนิยมเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่หนักหน่วง อินจันทำงานบนความเชื่อ 2 ประการ

หนึ่ง คือเพราะเราเชื่อว่าสถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในการสร้าง ซ่อม และสะท้อน อัตลักษณ์ของสังคม เราจึงให้ความสำคัญกับการแสวงหาและนำเสนอคุณค่าประจำถิ่นและความอิ่มเอมใหม่ๆในงานสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น กล่าวคือการออกแบบที่ควรคำนึงถึงวิถีชีวิตสมัยใหม่ แต่ควรสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ วัสดุ และความชำนาญของช่างในท้องถิ่น

สอง คือเรามีทัศนะว่างานสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ขึ้นมาใหม่เสมอ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ฉะนั้นเราพยายามพิจารณาผลงานตั้งแต่ความสัมพันธ์ระดับผังชุมชน ตัวอาคาร พื้นที่ใช้สอยภายใน ภูมิสถาปัตย์ภายนอก ตลอดจนลงรายละเอียดไปให้ได้ถึงงานตกแต่งภายใน

ตัวอย่างผลงาน

Huamark09

TYPE | สำนักงาน / ส่วนพักอาศัย / พื้นที่งานศิลปะ

LOCATION | หัวหมาก, กรุงเทพ

อินจันออกแบบอาคารนี้ให้เป็นที่ของอินจันเอง การออกแบบสะท้อนความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับงานศิลปะของอินจัน โดยอาศัยเรื่องราวของอาคารกับเวลา  ฉะนั้นอาคารหลังนี้จะเน้นเรื่องการวางผังสำหรับแดด ลม ฝน และต้นไม้ เป็นสำคัญ กล่าวคือ เราพยายามประเมินว่าเมื่ออายุอาคารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศของอาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และความเปลี่ยนแปลงนั้นจะสอดคล้องกับการใช้สอยในอนาคตอย่างไร

อาทิ ไม้เลื้อยที่เกาะคลุมผนังภายนอก คราบตะไคร่ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ให้ต้นไม้และภูมิอากาศสร้างสรรค์รูปด้านของอาคาร ส่วนพื้นที่ภายในก็เน้นเรื่องการเก็บของอย่างเป็นระบบ และความยืดหยุ่นให้มาก ผนังบางด้านจะออกแบบให้เป็นชั้นเต็มผนัง ส่วนที่เหลือใช้แสดงงานศิลปะได้ ที่นั่งดูทีวีต้องปรับเป็นที่นอนได้ และชั้น ๔ เป็นพื้นที่โล่งมีผนังเลื่อนสลับ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับสร้างและเก็บงานศิลปะ ทั้งหมดต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงเมื่อสมาชิกในครอบครัวเติบโตและต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง

Baan Bangpakok

TYPE | บ้านพักอาศัย

LOCATION | บางปะกอก, กรุงเทพ

บ้านบางปะกอก เป็นโครงการที่เราออกแบบจากการทุบรื้ออาคารเรือนไทยสมัยเก่า แล้วปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาของครอบครัวคนกรุงเทพยุคปัจจุบัน นั่นคือบ้านเดิมที่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษ ถนนหน้าบ้านเปลี่ยนแปลงเป็นทางสัญจรขนาดใหญ่ พ่อแม่เข้าสู่วัยเกษียณและความต้องการให้ลูกๆแต่งงานแล้วกลับมาอยู่ด้วยกัน

จากการทุบรื้อ พบว่าพื้นที่ระยะร่นจากคลองและถนนสาธารณะทำให้พื้นที่กลายเป็นรูปร่างผอมยาว หน้าตาของอาคารแบ่งออกเป็นส่วนฐานล่าง และก้อนอาคารที่วางอยู่ด้านบน ออกแบบให้รูปร่างเหมือนหลังคาเล็กๆต่อกัน เพื่อลดทอนให้อาคาร ๓ ชั้นไม่ดูใหญ่และกระด้างจนเกินไป

พื้นที่ชั้น ๑ ควรมีความต่อเนื่องของสวนและต้นไม้จากพื้นที่รอบๆของเรือนไทยเดิม โดยสร้างกระเปาะสวนไว้ให้เป็นจุดหมายตาจากทางด้านนอก และพื้นที่ใช้สอยที่วางอยู่โดยรอบสามารถตอบสนองความต้องการที่ใช้ร่วมกันของทุกคนได้ อาทิ ครัว ห้องกินข้าว และห้องสันทนาการ ส่วนชั้น ๒ และ ๓ เชื่อมต่อกันด้วยบันไดวนที่ออกแบบให้เป็นประติมากรรมกลางบ้าน และเป็นชั้นพักอาศัยของลูกชายแต่ละคน มีลักษณะเหมือนห้องชุดที่พร้อมสำหรับการสร้างครอบครัวใหม่

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Facebook : INchan.atelier

Website : www.inchan-atelier.com

Address : 7 หัวหมาก9, ถ.หัวหมาก, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ, กทม. 10240

Tel : 085-3667414, 081-5450994