สถาปัตยกรรมใหม่ซ้อนพื้นที่เก่า และคอร์ทยาดที่สร้างประสบการณ์การเข้าถึง…Layering Courtyard in Beijing

อาคารสาธารณะและที่พักอาศัยที่ถูกรีโนเวทขึ้น โดยผสมผสานความเก่าของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ กับความใหม่อย่างวัสดุภายใน และคอร์ทยาดหลายชั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงในรูปแบบที่ลงตัว

Continue reading “สถาปัตยกรรมใหม่ซ้อนพื้นที่เก่า และคอร์ทยาดที่สร้างประสบการณ์การเข้าถึง…Layering Courtyard in Beijing”