5 ลานและสถานที่แห่งการเรียนรู้ ที่เป็นมากกว่าสนามเด็กเล่น

สถาปัตยกรรมไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะลานและสถานที่แห่งการเรียนรู้ 5 แห่งนี้ จะพิสูจน์ว่าสถาปัตยกรรมก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Continue reading ” 5 ลานและสถานที่แห่งการเรียนรู้ ที่เป็นมากกว่าสนามเด็กเล่น”