มนุษย์และสถาปัตยกรรม ความเชื่อมโยงต่างมิติ ของ ประกิจ กัณหา แห่ง StudioMiti

“ผมพยายามที่จะเชื่อมโยงสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และการรับรู้ของมนุษย์ผ่านทุกผลงานออกแบบ เพราะผมเชื่อว่าการเชื่อมโยงแต่ละบุคคล แต่ละมิติให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน คือหน้าที่สถาปัตยกรรมที่ดี” 

Continue reading “มนุษย์และสถาปัตยกรรม ความเชื่อมโยงต่างมิติ ของ ประกิจ กัณหา แห่ง StudioMiti”

De LAPIS Charan 81 : Let the feeling lead your lifestyle

เคยไหมที่บางทีก็อยากจะพักหัวใจจากงานหนักในเมืองออกมาสัมผัสวิวทิวทัศน์ดีๆ ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทั้งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ การเลือกที่พักอาศัยแห่งใหม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต

Continue reading “De LAPIS Charan 81 : Let the feeling lead your lifestyle”