นอกจากจุกขวดไวน์ สามารถนำมาทำพื้นได้ด้วยกับ “พื้นไม้คอร์ก”

ลักษณะและลวดลายที่ไม่เหมือนใครของไม้คอร์ก ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปูพื้นที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความยั่งยืน

Continue reading “นอกจากจุกขวดไวน์ สามารถนำมาทำพื้นได้ด้วยกับ “พื้นไม้คอร์ก””