Spatial Design for Creative Entrepreneur : ขยับพื้นที่ ขยายการใช้สอย

Home Office เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่ แต่หลายครั้งเองที่รูปแบบของพื้นที่บ้านไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำงานอย่างเป็นระบบ

Continue reading “Spatial Design for Creative Entrepreneur : ขยับพื้นที่ ขยายการใช้สอย”

รีโนเวทภาพลักษณ์สมุนไพรไทยสู่สากล ด้วยงานออกแบบท้องถิ่น

“พลังแห่งความสร้างสรรค์ของงานออกแบบ ที่ชุบชีวิตใหม่ให้แบรนด์สมุนไพรวังพรม”

Continue reading “รีโนเวทภาพลักษณ์สมุนไพรไทยสู่สากล ด้วยงานออกแบบท้องถิ่น”