XT Ekkamai : Free Yourself Extra! การอยู่อาศัยที่บอกว่า การเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด

นิยามคนรุ่นใหม่ของยุคนี้คือการจำกัดทุกความหมายของชีวิตด้วยตัวเอง จากคาแร็กเตอร์จัดจ้านของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด ทั้งหมดมีจุดร่วมที่พ้องกันคือ ความเป็นตัวของตัวเอง

Continue reading “XT Ekkamai : Free Yourself Extra! การอยู่อาศัยที่บอกว่า การเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด”

9 เหตุผล ที่ทำให้งานสร้างจริง ไม่ตรงกับแบบ

เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเจ้าของโครงการหรือ owner เท่านั้นที่ควรจะทราบไว้ เพื่อคลี่คลายคำถามว่าทำไมงานสร้างจริงถึงไม่เหมือนกับแบบที่คุยกันมาตลอด แต่ตัวผู้ออกแบบเองก็ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย

Continue reading “9 เหตุผล ที่ทำให้งานสร้างจริง ไม่ตรงกับแบบ”