สถาปัตยกรรมแห่งความเสมอภาคภายใต้พื้นที่วงรี “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์”

วงรีที่ไม่มีเหลี่ยมมุม ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งสำคัญกว่ากัน แฝงความหมายถึงความเท่าเทียม และความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างลึกซึ้ง

Continue reading “สถาปัตยกรรมแห่งความเสมอภาคภายใต้พื้นที่วงรี “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์””

Arch Eyes View : Smoking Area กับการมองว่าทุกคนเท่าเทียมในประเทศญี่ปุ่น

“ภาษีบาป”

หลายคนคงคุ้นเคยคำนี้ เมื่อเราพูดถึงการขึ้นภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

Continue reading “Arch Eyes View : Smoking Area กับการมองว่าทุกคนเท่าเทียมในประเทศญี่ปุ่น”