ไม้ไผ่ … ความเรียบง่ายพื้นถิ่นผสานรวมกับความคิดสร้างสรรค์

ไม้ไผ่นอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นวัสดุที่คงทน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย มาทำความรู้จักการใช้ไม่ไผ่ในรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดสีและลวดลายที่ไม่เหมือนใคร

Read More

Kerry Hill สถาปนิกผู้ผสานวัฒนธรรมผ่านสเปซและวัสดุเรียบง่าย

“การออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานแต่ละชิ้น ไม่มีความถูกต้องหรือข้อบังคับอะไรที่แน่นอน แต่จะมีหลักการและแนวคิดซึ่งได้จากการสังเกต การวิเคราะห์ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ” 

Read More