ไอเดียแบ่งเฟรมประตู-หน้าต่าง ให้สวยงามและลงตัว

เพราะประตู-หน้าต่างนั้น ทำหน้าที่ไม่ต่างจากหน้าตาของบ้าน นอกจากเป็นจุดเด่นที่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อนแล้ว

Continue reading “ไอเดียแบ่งเฟรมประตู-หน้าต่าง ให้สวยงามและลงตัว”

ความทึบตันและการปิดกั้นอย่างมีเหตุผล Chonburi Sila House

บ้านที่ปิดกั้นเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและลดข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมรอบข้าง

Continue reading “ความทึบตันและการปิดกั้นอย่างมีเหตุผล Chonburi Sila House”