BSP01 Residence บ้านสะท้อนตัวตน

บ้านที่มีตัวแปรตั้งต้นคือการนำ “บุคลิกและวิถีชีวิต” ของผู้อยู่อาศัยเป็นแนวคิดหลัก จากนั้นจึงเพิ่มเติมด้วยการนำ “ธรรมชาติ” เข้าสู่ตัวอาคาร

Continue reading “BSP01 Residence บ้านสะท้อนตัวตน”

Jin Wellbeing Country เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณ

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งครบครันทั้งการใช้ชีวิต สถาบันเพื่อสุขภาพ และโรงพยาบาลอยู่ภายใน

Continue reading “Jin Wellbeing Country เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณ”