รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม

“ความลงตัวของบ้าน ออฟฟิศ และโกดัง ภายใต้สถาปัตยกรรมสีขาวรูปทรงเกลี้ยงเกลาและเรียบง่าย”

Continue reading “รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม”

บ้าน – ช่อง ความเรียบง่ายที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด

“บ้านที่ซ่อนเร้นฟังก์ชันจากภายนอก แต่เปิดเผยชีวิตและความอบอุ่นจากภายใน”

Continue reading “บ้าน – ช่อง ความเรียบง่ายที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด”