สะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เปิดให้บริการแล้ว

สะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เริ่มเปิดให้บริการวันแรกคือวันที่ 24 ตุลาคม 2018 เป็นวันแรก โดยสะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

Continue reading “สะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เปิดให้บริการแล้ว”