การศึกษาและชุมชน เป็นเรื่องเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande

โครงการขยายพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande ในเมือง Ikast ตอนกลางของประเทศเดนมาร์กซึ่งได้รับการจับตามานานเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ด้วยฝีมือของสำนักงานสถาปนิกสัญชาติเดนมาร์กอย่าง

Continue reading “การศึกษาและชุมชน เป็นเรื่องเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande”