UNStudio เสนอแนวคิดใหม่สำหรับ “เมืองแห่งอนาคต” กลางกรุงเฮก

UNStudio สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมสัญชาติดัชต์ชื่อดัง  นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับเมืองภายใต้โครงการ “เมืองแห่งอนาคต (The City of the Future)” ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองของย่านนวัตกรรมหรือ

Continue reading “UNStudio เสนอแนวคิดใหม่สำหรับ “เมืองแห่งอนาคต” กลางกรุงเฮก”