โรงจอดรถสำเร็จรูป ทำเสร็จ จอดเลย ไม่ต้องรอนาน

ในประเทศที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นการสัญจรหลักอย่างในบ้านเรา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำที่จอดรถในบริเวณบ้าน ถึงบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้แล้ว

Continue reading “โรงจอดรถสำเร็จรูป ทำเสร็จ จอดเลย ไม่ต้องรอนาน”

Peter Zumthor สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึก

สถาปนิกผู้ใส่ใจสื่อความหมายด้วยการรับรู้จากประสาทสัมผัส การลงลึกในรายละเอียด มากกว่าแค่ความสวยงามในงานสถาปัตยกรรม

Continue reading “Peter Zumthor สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึก”