Bicycle and Urban Context / จักรยานกับการเดินทางในบริบทเมืองของญี่ปุ่น

“จักรยาน เป็นลมหายใจของการเดินทางในญี่ปุ่น” สำหรับผม จักรยานจำเป็นต่อการเดินทางอย่างมาก เพราะมันสะดวกที่จะไปไหนมาไหนด้วยจักรยาน ทั้งไปซื้อของ ไปเรียน

Read More

StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว

StudioK Location: เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่Owner: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุลArchitect 1: บริษัทแผลงฤทธิ์ จํากัดArchitect 2: สุเมธ กล้าหาญ Materior StudioPhotograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Read More