KOHLER UNBOXED IMAGINATION และการออกแบบห้องน้ำที่เริ่มจากก๊อกตัวเดียว

‘โจทย์’ อาจเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่อพิชิตและรู้สึกถึงความสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน การตั้งโจทย์ก็กลับกลายเป็นสร้างกรอบขึ้นมาเพื่อให้ทุกวิธีการมุ่งเน้นไปเพื่อโจทย์ที่ตั้งเพียงเท่านั้น

Continue reading “KOHLER UNBOXED IMAGINATION และการออกแบบห้องน้ำที่เริ่มจากก๊อกตัวเดียว”