MVRDV เผยผลงานใหม่ Taipei Twin Towers ตึกแฝดหุ้มด้วยฟาซาดอินเทอร์แอคทีฟใจกลางกรุงไทเป

หลังจากเพิ่งเผยผลงาน Vanke 3D City “อาคารสูงรูปแบบใหม่” ในจีนไปไม่นาน ล่าสุด MVRDV สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอผลงานการออกแบบ Taipei Twin Towers

Continue reading “MVRDV เผยผลงานใหม่ Taipei Twin Towers ตึกแฝดหุ้มด้วยฟาซาดอินเทอร์แอคทีฟใจกลางกรุงไทเป”