“ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา” สถาปนิกไทย หนึ่งใน Finalist ของรางวัล Royal Academy Dorfman Award

“ลุ้นสถาปนิกไทยคว้ารางวัลไกลจาก Royal Academy Dorfman Award”

Continue reading ““ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา” สถาปนิกไทย หนึ่งใน Finalist ของรางวัล Royal Academy Dorfman Award”

Raya Heritage สะท้อนวิถีชีวิตพื้นบ้าน ผ่านสถาปัตยกรรมเปี่ยมความรู้สึก

“ส่วนประกอบจากจิตวิญญาณแห่งล้านนา ต่อเติมบรรยากาศอันแสนร่มรื่นริมแม่น้ำปิง”

Continue reading “Raya Heritage สะท้อนวิถีชีวิตพื้นบ้าน ผ่านสถาปัตยกรรมเปี่ยมความรู้สึก”