“บนโต๊ะอาหาร” ความสัมพันธ์อย่างง่ายที่สุด ระหว่างมนุษย์และการออกแบบสถาปัตยกรรม

กาลครั้งหนึ่ง นานมากแล้ว เมื่อครั้งเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจัดงานปัจฉิมนิเทศน์ที่โรงแรมหรูหราแห่งหนึ่ง ซึ่งถึงตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในงานนั้น แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่จำได้ขึ้นใจคือ หลังจากปัจฉิมนิเทศน์เสร็จ อาจารย์ตรึงใจ

Continue reading ““บนโต๊ะอาหาร” ความสัมพันธ์อย่างง่ายที่สุด ระหว่างมนุษย์และการออกแบบสถาปัตยกรรม”