OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Pedestrian First เดินไปเลยไม่ต้องกลัว

อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ถูกพัฒนา การออกแบบเพื่อมาตรฐานใหม่ (Design for a new standard) ซึ่งตั้งใจให้ผลลัพธ์ที่ออกมาส่งผลต่อคุณภาพการชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนเมือง กับโปรเจกต์ STREETSCAPE เดินเจริญกรุง Pedestrian First หรือ เดินไปเลยไม่ต้องกลัว จาก Dr.Pheereeya Boonchaiyapruek x Cloud-floor ที่ดีไซน์พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายสัญลักษณ์ในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง โดยเลือกจัดแสดงใช้จริงช่วงเทศกาล Bangkok Design Week ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 – ทางข้ามทางม้าลายที่เพิ่มส่วนทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) และพื้นที่พักระวังก่อนข้ามในแต่ละช่องทางเอาไว้

ส่วนที่ 2 – สัญลักษณ์และเส้นชะลอความเร็วโดยทดลองเพิ่มสัญลักษณ์รูปคนข้าม ก่อนถึงทางข้ามทางม้าลายเพื่อเตือนผู้ขับขี่และเส้นประผิวนูนระยะทาง 30 เมตร ก่อนถึงทางข้ามเพื่อชะลอความเร็ว

ส่วนที่ 3 – สัญญาณไฟคนข้ามด้วยป้ายเตือน “ระวังคนข้าม” บริเวณเหนือศีรษะ และสัญญาณไฟกระพริบสำหรับเตือนให้เห็นคนข้ามบริเวณเสาไฟจราจรด้านข้างถนน

ซึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาทดลองสั้นๆ เพียง 9 วัน แต่ผลลัพธ์ในครั้งนี้ นับว่ามีผลอย่างมากในการช่วยเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงของกฏระเบียบข้อบังคับ (Policy) การออกแบบ (Design) และการสร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ สำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยั่งยืนขึ้นสำหรับทุกคน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก www.facebook.com/thisiscloudfloor/