ชีวิตหลังความเต็ค : Site-Situation

มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า

ในช่วงที่ บ้าน Maison de Verre ที่ออกแบบโดย Pierre Chareau นั้นกำลังก่อสร้างอยู่ จะมีชายลึกลับคนนึง เดินมาแอบดูบ่อยๆ โดยแอบส่องมองเข้าไปในช่องเปิดเล็กๆ ที่ประตู

Continue reading “ชีวิตหลังความเต็ค : Site-Situation”

SUPERFARM เกษตรกรรมแนวตั้งเพื่อคนเมือง

จากการเพิ่มจำนวนประชากรในโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าในอนาคตอันใกล้โลกของเราจะประสบปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้บริษัทออกแบบจากฝรั่งเศส Studio NAB

Continue reading “SUPERFARM เกษตรกรรมแนวตั้งเพื่อคนเมือง”