คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงสองต่อ

สถิติข้อมูลล่าสุดเรื่องขยะในประเทศไทยมี ‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ เครื่องใช้ไฟฟ้าล้นเมืองมากถึง 400,000 ตัน/ ปี นี่ยังไม่นับรวมการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการบุกจับรงงานรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม

Continue reading “คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงสองต่อ”