TRANSIT NO. 8 เปลี่ยนความหลงใหลในการเดินทาง ให้เป็นงานสถาปัตยกรรม

‘คาเฟ่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งและดึงเอาบรรยากาศที่ทุกคนคุ้นเคยระหว่างการเดินทางมาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ’

Continue reading “TRANSIT NO. 8 เปลี่ยนความหลงใหลในการเดินทาง ให้เป็นงานสถาปัตยกรรม”