Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร

ผลกระทบจากสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางนอกจากส่งผลโดยตรงในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ประชากรในประเทศก็ได้รับผลโดยตรงทางกายภาพอย่างเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยของกรุงไคโร

Continue reading “Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร”

X-TREND NEW SERIES แบบบ้านที่เตรียมพร้อม เพื่อทุกสเตจของชีวิต

ในการเลือกที่อยู่อาศัย คุณจะตัดสินใจจากปัจจัยอะไรบ้าง ? หนึ่งในคำตอบของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือ เรื่องของความชอบหรือความพึงพอใจที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง นั่นหมายรวมทั้งฟังก์ชันและรูปแบบการตกแต่ง

Continue reading “X-TREND NEW SERIES แบบบ้านที่เตรียมพร้อม เพื่อทุกสเตจของชีวิต”

KIRIN snap x labs สตูดิโอถ่ายภาพแห่งใหม่ จากตึกและคราบเลอะอันเก่า

เบื้องหลังแนวคิดการรีโนเวทและเรื่องราวในความทรงจำ

Continue reading “KIRIN snap x labs สตูดิโอถ่ายภาพแห่งใหม่ จากตึกและคราบเลอะอันเก่า”

Mini Container House บ้านขนาดย่อมจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้

Location: จังหวัดขอนแก่น
Owner: คุณรัชดาภรณ์ ชัยเสนา, คุณธีระพงษ์ ลำประไพ
Architect : คุณชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล Wish Architect Design Studio
Photograph: คุณเชาวฤทธิ์ พูนผล

Continue reading “Mini Container House บ้านขนาดย่อมจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้”