Shenzhen C Future City Experience Center ออฟฟิศที่เกิดจากบทกลอนและหมู่บ้านชาวประมง

เมื่อความเจริญเข้าถึงง่ายขึ้น กลับมีบางสิ่งถูกหลงลืม

Continue reading “Shenzhen C Future City Experience Center ออฟฟิศที่เกิดจากบทกลอนและหมู่บ้านชาวประมง”

“Painted Scape” แนวคิดเปลี่ยนแปลงบริบทเมือง ด้วยการแต่งแต้มสีสัน

การแก้ไขปัญหาเมืองที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง คือ วิธีการใช้สีแต่งแต้มหรือวาดลวดลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ หรือเรียกว่า “Painted Scape”

Continue reading ““Painted Scape” แนวคิดเปลี่ยนแปลงบริบทเมือง ด้วยการแต่งแต้มสีสัน”