I.M. Pei โมเดิร์นคือสะพานเชื่อมปัจจุบันเข้าหาอดีต

“หากมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ผิดที่ได้ลงมือทำไป นั่นก็คือลูฟว์” I.M. Pei กล่าวคำนี้เอาไว้กับโดมปิระมิดกระจกหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์​ หนึ่งในงานชิ้นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขาและสัญลักษณ์ชิ้นสำคัญของฝรั่งเศส

Continue reading “I.M. Pei โมเดิร์นคือสะพานเชื่อมปัจจุบันเข้าหาอดีต”

THE HOUSE OF WISDOM ห้องสมุดและศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ออกแบบโดย Foster + Partners

The House of Wisdom คือห้องสมุดและศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ในเมืองชาร์จาห์ (Sharjah) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Continue reading “THE HOUSE OF WISDOM ห้องสมุดและศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ออกแบบโดย Foster + Partners”