OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

เมื่อมิลานเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นเครื่องกรองมลพิษขนาดใหญ่แบบยั่งยืน ออกแบบโดย OMA and Laboratorio Permanente

เป็นความจริงที่ว่า เมื่ออัตราการพัฒนาของเมืองสูงขึ้นปัญหามลพิษมักจะตีคู่กันมา มิลานเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีแผนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อเป็นเครื่องกรองมลพิษให้เมืองในแบบยั่งยืน แต่การสร้างพื้นที่แบบทั่วไปยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนได้เพียงพอ มิลานจึงได้พัฒนาแนวความคิดให้ลึกซึ้งเเละเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นได้นักออกแบบจากบริษัท OMA และ Agenti Climatici Masterplan จาก Laboratorio Permanente มากำหนดแนวทางและความเป็นไปได้ ประการแรกคือเลือกทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ซึ่งพื้นที่ที่นักออกแบบเลือก คือ พื้นที่รกร้างบริเวณสถานีรถไฟเก่าของเมือง 2 แห่งซึ่งอยู่ในเขตชานเมืองของอิตาลี อย่าง Scalo Farini ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 468,301 ตารางเมตร

ซึ่งบริเวณนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น ‘พื้นที่สีเขียว’ ที่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกรองมลพิษทางอากาศเป็นหลัก รวมถึงเป็นพื้นที่ผ่อนคลายให้กับคนเมือง และ ScaloSan Cristoforo ที่มีขนาดพื้นที่ 140,199 ตารางเมตรจะกลายเป็น “โซนสีฟ้า” ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ โดยเน้นเรื่องของการบำบัดน้ำใต้ดินเป็นหลัก โดยผู้ออกแบบทั้งสองคาดหวังว่าการพัฒนาพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้จะช่วยเปลี่ยนให้สุขภาพของคนเมืองให้ดีขึ้นได้ไปจนถึงรุ่นลูกหลาน

แน่นอนว่าการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งไปพร้อมกันนั้นไม่เรื่องง่าย ทั้งนี้การพัฒนาแบบและก่อสร้างต้องค่อยๆ ดำเนินการไปที่ละส่วน โดยยังขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของเมืองเป็นส่วนสำคัญ

ที่มา www.dezeen.com