สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามแปลน : ต้นไม้กับการออกแบบในโลกทุนนิยม

ย้อนกลับไปยังสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคาบวิชาออกแบบและโจทย์คือการออกแบบบ้านเดี่ยวขนาดย่อม 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

Continue reading “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามแปลน : ต้นไม้กับการออกแบบในโลกทุนนิยม”