ตีกรอบ รอบความสุข… กับมุมมองใหม่ภายใต้การรีโนเวท

“เมื่อความท้าทายของโครงสร้างเดิม ทำให้สถาปนิกคิดออก(แบบ)นอกกรอบ”

Continue reading “ตีกรอบ รอบความสุข… กับมุมมองใหม่ภายใต้การรีโนเวท”

PRY1 (ไพรวัน) ห้องพักผ่อนของเพื่อนนักปั่น

Architect : รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และ คุณธนาคาร โมกขะสมิต จาก Research Studio Panin
Interior Design : G4 Architects Co.,Ltd.

Continue reading “PRY1 (ไพรวัน) ห้องพักผ่อนของเพื่อนนักปั่น”