9 วิธี BALANCE ชีวิต ปลุกความคิดให้ CREATIVE

ถึงแม้หลายๆคนจะไม่ได้อยู่ในสายงานออกแบบ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากมาย แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในหลายๆอย่างของการทำงานหรือใช้ชีวิตได้

Read More