“ชีวิตสาธารณะแห่งฮานอย” การเติบโตของเมืองกับชีวิตสาธารณะที่เปลี่ยนไปของคนเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความถนัดในการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉพาะตึกแถว เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากกว่าประเทศไทยถึง 30 ล้านคน แต่พื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยถึง 3 แสนตารางกิโลเมตร

Continue reading ““ชีวิตสาธารณะแห่งฮานอย” การเติบโตของเมืองกับชีวิตสาธารณะที่เปลี่ยนไปของคนเวียดนาม”