ฟังเสียงกังวานของมิติทางพื้นที่ใน ‘ห้องแถวหมายเลข 1527’ – Shophouse1527

ในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นทั่วไปในทุกๆ ย่าน จนอาจพูดได้ว่าการ ‘ทุบ ขุด เจาะ’ เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนถ่ายทางสถาปัตยกรรมไปตามยุคสมัย

Continue reading “ฟังเสียงกังวานของมิติทางพื้นที่ใน ‘ห้องแถวหมายเลข 1527’ – Shophouse1527”